Ambassadørens biografi

Ambassadør Kai Eide

Kai Eide overtok 24. september 2014 stillingen som Norges ambassadør til Sverige. Han har en spennende og variert karriere bak seg i UD så vel som i FN, etter at han kom inn i norsk utenrikstjeneste i 1975.

I norsk utenrikstjeneste har Eide blant annet vært politisk direktør fra 2006 til 2008. Han kom til denne stillingen fra NATO, hvor han var Norges ambassadør i tidsperioden 2002-2006. Dette var Eides tredje periode i NATO, hvor han til sammen har tilbrakt elleve år av sin karriere, blant annet som visedirektør ved kontoret til tidligere generalsekretær Lord Carrington.

Eide var Norges ambassadør til OSSE i perioden 1998-2002 og formann for OSSEs Faste Råd da Norge hadde formannskapet i 1999, et år preget av krigen i Kosovo. Tidligere i sin karriere var han medlem av den norske delegasjonen til de store KSSE-møtene på 1970- og 80-tallet, som var blant de første multilaterale forsøkene på å avslutte den kalde krigen og fjerne jernteppet gjennom Europa. De siste årene har Eide vært Norges spesialutsending for Sahel-regionen, i tillegg til et års opphold ved tankesmien Brookings i Washington.

Innenfor FN var Eide spesialrepresentant for generalsekretær Ban Ki-Moon i Afghanistan i perioden 2008-2010. Han hadde den samme stillingen i Bosnia og Hercegovina i perioden 1997-1998 under Kofi Annans tid som FNs generalsekretær. Arbeidet for Kofi Annan fortsatte da Eide ble generalsekretærens spesialutsending til Kosovo, et arbeid som ledet frem til FNs vedtak om å innlede forhandlinger om Kosovos fremtidige status. Eide arbeidet som Thorvald Stoltenbergs stedfortreder i 1994-1995 under krigene på Balkan, da Stoltenberg var FNs forhandlingsleder i samarbeid med EU.

Eide har også vært statssekretær hos statsministeren i Syse-regjeringen fra 1989 til 1990.

Erfaringene i utenrikstjenesten har resultert i to bøker. «De tusen dagene: fredsmeklere på Balkan» skrev Eide i 1996 sammen med Thorvald Stoltenberg om krigen og fredsforhandlinger i det tidligere Jugoslavia. «Høyt spill om Afghanistan» fra 2010 omhandler Eides to år som leder for FNs engasjement i Afghanistan.

Ambassadør Eide er gift med Gro Holm og har to døtre.


Bookmark and Share