Anne Lund. 
Foto: Kgl. norsk ambassade.Anne Lund. Foto: Kgl. norsk ambassade

Ambassadøren

Anne K. Lund, född 26 februari, 1952, tillträdde den 12 juni 2009 som ambassadör i Stockholm.

Anne Lund är utbildad civilekonom från Handelshögskolan i Bergen. Hon har även en pedagogisk utbildning från Universitetet i Bergen och var lektor på Jessheims gymnasieskola i tre år innan hon 1979 blev intagen som aspirant i utrikestjänsten. Lund hade sin första stationering i Tel Aviv mellan 1981-83.

Under loppet av sin karriär i utrikestjänsten har hon bl.a. arbetat med ekonomiska, administrativa och konsulära uppgifter i departementet. Lund har även genomgått Försvarets högskola. Innan hon tillträdde ambassadörsposten i Stockholm var hon under perioden 2002-2009 protokollchef i fem år och därefter expeditionschef för den administrativa avdelningen. Hon har varit stationerad vid ambassaden i Stockholm vid två tidigare tillfällen; under perioden 1986-90 som ambassadsekreterare och 1997-2002 som minister. Det starka intresset för Sverige hänger nog naturligt samman med att hon 1988 träffade sin svenska man, Erling Magnusson, då hon arbetade som ambassadsekreterare. Tillsammans har de två barn; Emelie och Peter.

Anne Lund har även en vuxen dotter från ett tidigare äktenskap samt tre barnbarn.   


Bookmark and Share