Norske konsulater i Sverige

Norge har 11 konsulater i Sverige: 3 generalkonsulater og 8 konsulater.


Honorære konsuler blir utnevnt av norske myndigheter, men er vanligvis statsborgere i vertslandet.

Konsulatene har i oppgave å ivareta norske interesser i Sverige og å stimulere til norsk-svensk samarbeid. De er derfor en viktig del av den norske utenrikstjenesten og står for en stor del av ambassadens samlede tjenesteyting overfor nordmenn og norsk næringsliv i Sverige.

 

Generalkonsul: Fredrik Åberg   E-post: konsulatmalmo@dnb.se   Konsulatsekretær : Anna Ewetz Rasmussen Postadresse : Kgl. norsk generalkonsulat, Jungmansgatan 12, SE-211 19 Malmö Besøksadresse : WTC, Jungmansgatan 12, Malmö ( veibeskrivelse ) Telefon : 040-12 35 00 Ordinære åpningstider : tirsdager og torsdager kl. 10.00 - 12.00. Øvrig tid, kun forhåndsbestilte avtaler . Informasjon om pa Les mer