Vanlige spørsmål

Her finner du svar på en rekke vanlige spørsmål. Finner du ikke det du lurer på her er du velkommen til å ta kontakt med oss på e-post eller på telefon +46 8 587 236 00. Husk at ambassadens konsulatavdeling (spørsmål som gjelder visum, pass, arbeidstillatelse, statsborgerskap mm.) kun har telefontid mellom 13.00 og 14.00 tirsdag og torsdag.


Flytte til og jobbe i Norge

Jeg skal flytte til Norge. Hvor finner jeg mer informasjon om hva jeg må gjøre?
Nyttig informasjon om flytting mellom Sverige og Norge finner du hos Hallå Norden! eller hos Grensetjänsten. For ikke-nordiske statsborgere finnes mer informasjon hos Utlendingsdirektoratet. Har du planer på å bosette deg i Norge kan denne siden gi deg nyttig informasjon: Ny i Norge.

Trenger jeg visum eller arbeidstillatelse for å flytte til Norge?
Som svensk statsborger behøver du ikke visum eller arbeidstillatelse for å flytte til Norge.

Work in Norway - The official guide (English)
The internet portal workinnorway.no is for those who want to work in Norway and need advice and/or information on how to apply for jobs, about working life and relocating. 

Jeg vil arbeide i Norge – hvor finner jeg ledige stillinger?
Ledige stillinger og øvrig informasjon om å arbeide i Norge finner du hos NAV, som tilsvarer Arbetsförmedlingen i Sverige.

Hvordan fungerer det norske skattesystemet? Hvordan får jeg norsk skattekort?
Informasjon om hvordan man får norsk skattekort og øvrige skattespørsmål finner du hos Skatteetaten.

Vil du vite mer om skatt i Norden?

Nordisk eTax er for deg som bor i et nordisk land og har inntekter eller eiendom i et annet nordisk land. Her finner du generell informasjon om skatt og svar på ofte stilte spørsmål. Du kan også sende inn egne spørsmål. Skattemyndighetene i Danmark, Island, Norge, Finland og Sverige har et felles ansvar for innholdet

Skattekort for personer som ikke har norsk fødselsnummer (personnummer) – hva gjør jeg?
Har du ikke norsk fødselsnummer (personnummer), men kun D-nummer, må du ta kontakt med et skattekontor i Norge og søke om skattekort. Det gjelder også om du tidligere har mottatt skattekort. Ambassaden har ikke mulighet til å foreta identitets- og legitimasjonskontroll. For mer informasjon og regler gjeldende skattekort, se Skatteetaten. For en oversikt over hvilke skattekontor som utfører ID-kontroll, se denne siden. For øvrig, for generell informasjon om å arbeide i Norge, se Gränsetjensten.

Jeg vil arbeide innen helsesektoren i Norge – hvilke regler gjelder?
Informasjon om regler og autorisering for helsepersonell i Norge finner du hos Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell.

Jeg har tidigere arbeidet i Norge, men bor nå i Sverige – hvordan får jeg ut pensjon fra Norge?
Samordning av pensjoner håndteres av Pensionsmyndigheten i Sverige. Mer informasjon om pensjoner i Norden finnes også hos Nordisk sosialforsikringsportal.


Pass, visum og statsborgerskap

Vi vil søke om familiegjenforening, hvor kan vi finne mer informasjon?
Hvis du har et familiemedlem som bor i Norge, eller du ønsker å stifte familie med en person som bor der, kan du søke om familieinnvandringstillatelse for å komme til Norge og bo sammen med han eller henne. Mer informasjon om dette finner du hos Utlendingsdirektoratet.

Jeg er i Sverige på et Schengenvisum, kan jeg reise til Norge?
Visumpliktige utlendinger som innehar gyldig visum utstedt av et annet Schengen-land (utstedt på Schengen-visumetikett), vil ikke behøve særskilt norsk visum for å kunne reise inn i Norge. Visumpliktige utlendinger med gyldig oppholdstillatelse i et Schengen-land behøver heller ikke ytterligere visum for reiser til Norge.

Jeg/barna mine trenger nytt pass, hvordan går jeg fram?
For å få ordinært pass må man oppsøke ambassaden i Stockholm eller en politistasjon i Norge. Informasjon om passøknad finner du her. Der står også alt du trenger å ha med deg til ambassaden når du skal levere søknaden.

Jeg utvandret fra Norge mellom 1960 og 1975, og har hørt at jeg kanskje har mistet statsborgerskapet mitt. Hva skal jeg gjøre?
Dersom du utvandret fra Norge mellom 1960 og 1975, og siden ikke har vært bostedsregistrert i Norge, ber vi deg ta kontakt med ambassadens konsulatavdeling eller våre konsulater i Sverige, enten via epost eller på telefon. Mer informasjon finner du her.

Jeg skal reise til [land], trenger jeg visum og hva må jeg tenke på?
Utenriksdepartementets landsider finner du oppdatert land- og reiseinformasjon. I tillegg vil du finne offisielle reiseråd der. Utenriksdepartementet har funnet det nødvendig å utstede generelle råd og tips til reisende og lenker til mer informasjon, også for de land der Norge ikke er representert gjennom en ambassade. Du finner informasjon om hvorvidt du trenger visum ved å velge «innreise» under det enkelte land.

Trenger jeg pass for å reise til Sverige?
Du trenger ikke pass for å passere grensen til Sverige, men husk at pass for de fleste vil være eneste gyldige legitimasjon, og at du kan trenge det for å legitimere og bekrefte statsborgerskapet ditt i forskjellige sammenhenger. Ambassaden anbefaler alltid norske borgere å ha med pass på reise, også til Sverige.


Handel

Jeg vil starte et foretak i Norge – hva må jeg tenke på?
Nyttig informasjon rundt det å starte et foretak i Norge finner du hos Altinn eller Brønnøysundregistrene. I tillegg har Invest In Norway informasjon, tjenester og nettverk som kan assistere utenlandske firma med å etablere seg i Norge.

Vi er et norsk firma som vil selge produktet vårt i Sverige, hvilke regler gjelder?
Hjelp og informasjon om eksport av produkter fra Norge får du hos Innovasjon Norge og Nortrade.

Vi er et svensk firma som vil selge produktet vårt i Norge, hvilke regler gjelder?
Hjelp og informasjon om eksport av produkter fra Sverige og import til Norge får du hos Business Sweden (tidligere exportrådet/Invest Sweden) og Nortrade.

Hvordan registrerer jeg et domenenavn i Norge?
Du kan registrere et norsk domenenavn hos Norid.


Ferie i Norge

Jeg skal på ferie til Norge, hvor kan jeg få turistinformasjon?
Informasjon om turisme og ferie til Norge finner du hos VisitNorway. Der kan du også bestille brosjyrer gratis.

Hvordan kan jeg betale den statlige fiskeravgiften?
Fiskeravgiften (fiskekort) kan betales via netthandel, mobilportal, med giroblankett på Posten/i banken eller via nettbank. Du kan lese mer om betaling av fiskeravgiften på Miljødirektoratets sider

Hvordan fungerer bomstasjoner på norske veier?
Informasjon om bomstasjoner, avgifter og betalingsinformasjon finner du hos AutoPASS.

Hvilke regler gjelder i Norge for bruk av vinterdekk på biler? Hvordan registrerer man en bil i Norge?
Informasjon om regler for bruk av ulike dekk i Norge finner du her. Øvrige trafikkregler i Norge finner du hos Statens vegvesen.

Kan jeg ta med hund/katt eller andre husdyr til Norge?
Informasjon, regler og skjema for innførsel av hund og katt finner du hos Mattilsynet (tidligere Statens Dyrehelsetilsyn). Reglene gjelder også dersom du skal mellomlande med dyr i Oslo. Her kan du lese om import av andre kjæledyr og konkurransedyr. Informasjon om hunderaser som er forbudt i Norge finner du her.

Hvilke typer varer kan jeg ta med meg til Norge?
Informasjon om innførsel av varer til Norge finner du hos Tollvesenet, som tilsvarer det svenske Tullverket.

Kan jeg ta med legemidler til personlig bruk til Norge?
Ved reiser innen EØS-området kan du ta med en mengde legemidler til personlig bruk som tilsvarer maksimalt ett års forbruk. Du kan lese mer om dette hos Helsenorge.


Annet

Hvordan fungerer det norske skolesystemet?
Informasjon om det norske skolesystemet og andre spørsmål rundt utdanning finner du hos Utdanningsdirektoratet, som tilsvarer det svenske Skolverket.

Kan jeg gifte meg på ambassaden i Stockholm?
Ambassaden i Stockholm har vigselsrett. Mer informasjon finner du her.

Jeg er norsk og skal flytte til Sverige, hva må jeg tenke på?
Nyttig information om å flytte mellom Norge og Sverige finner du hos Hallo Norden! eller hos Grensetjänsten.

Har dere noen tips til nordmenn som søker jobb i Sverige?
I Facebookgruppen Nordmenn i Stockholm legges det jevnlig ut informasjon om firmaer som søker norsktalende ansatte. I tillegg kan det være verdt et forsøk å kontakte organisasjoner som jobber med norske bedrifter i Sverige, slik som Innovasjon Norge og Norsk-Svensk Handelskammer.


Bookmark and Share