Kultur og omdømme

I denne artikkelen kan du lese om ambassadens kultur- og omdømmearbeid generelt. I artiklene nedenfor finner du mer informasjon om ambassadens kulturelle hovedsatsinger. Les mer

En bred litterær satsing er en sentral del av ambassadens kultur- og omdømmearbeid. Bokmässan i Göteborg er én av flere arenaer som ambassaden anser som viktig. Les mer

Med festivaler som by:Larm og artister som Bugge Wesseltoft og Ane Brun, har norsk musikk fått økt oppmerksomhet de siste årene. Musikk er en viktig del av ambassadens kulturelle arbeid. Les mer

Norsk film har vært én av ambassadens kulturelle hovedsatsinger de siste årene. Det er derfor ekstra gledelig at norsk film nå ser ut til å befeste sin posisjon i Sverige. Les mer

Norsk arkitektur blir i internasjonal sammenheng forbundet med modernitet og innovasjon. Med arkitekturfirmaet Snøhetta i spissen, har norsk arkitektur markert seg med betydelig tyngde internasjonalt. Les mer