Foto: Foto: Kgl. norsk ambassade.Foto: Foto: Kgl. norsk ambassade

Innovasjon Norge på besøk i Stockholm

16.-17. februar var Innovasjon Norge på besøk i Stockholm. Første dagen ble tilbragt i ambassaden hvor flere svenske aktører presenterte sitt innovasjonsarbeid.

I går var styret og ledelsen i Innovasjon Norge samlet i Norges ambassade. Programmet dekkes alle faser i svensk innovasjonsarbeid. Statssekretær Oscar Stenström presenterte Sveriges eksportstrategi og regjeringens arbeid med innovasjon og omstilling. Stenström la blant annet vekt på å bryte ned barrierene mellom departementene og engasjere alle i handels- og omstillingsorientert virksomhet. Deretter fulgte direktør Ulf Holmgren i Vinnova opp med en oversikt over verktøy for innovasjon og vekst. Programsjef Cecilia Warrol i Teknikföretagen talte om «smart industri» før adm. dir. Lena Miranda presenterte «Science Park Mjärdevi», hvor 350 bedrifter driver forskning og produktutvikling i Linköping. Til slutt presenterte Tommy Johansson, adm. dir. i AMRA sitt prosjekt, som sikter mot å kunne diagnostisere mennesker med fedme og risiko for diabetes og hjertesykdommer. Han erstatter BMI-målinger med en langt mer avansert måling av fett i kroppen – det han kaller BCP – Body Composition Profile. Prosjektet vil gjøre det mulig å diagnostisere mennesker med fedme på en langt mer presis måte. Lena Miranda viste også til at Sverige har 30 Science Parks og 40 inkubatorer med tilsammen mer enn 5000 bedrifter! En imponerende og bred satsning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagen ble avsluttet med middag for de besøkende fra Innovasjon Norge, samt en rekke fremtredende svenske representanter for politikk, forskning og næringsliv. Kveldens taler, Carl Bildt, understreket viktigheten at vi i nord blir dyktigere til å nettverke med hverandre og at vi – med vår samfunnsmodell – burde være bedre rustet enn de fleste til å møte de store utfordringene vi står fremfor.

 

 

 

 


Bookmark and Share