For nordmenn

Ambassaden i Stockholm har vigselsrett. Vigsler finner sted fredager. En av partene må være norsk statsborger, og ingen av partene kan være svensk. Hvis en av partene er utenlandsk borger må denne ha lovlig opphold i Sverige på vigselstidspunktet jmf. ekteskapsloven. Les mer

Foto: Anders Gjengedal / Innovation Norway  .

Nyttige linker Les mer

Foto: InnovationNorway. Heidi Widerøe.

Sverige er vår viktigste handelspartner både på import- og eksportsiden dersom man kun ser på tradisjonelle varer, det vil si varer utenom skip, oljeplattformer, råolje, kondensat og naturgass. Svensk import fra Norge utgjør 8,3 prosent av Sveriges totale import (2014). Norsk eksport til Sverige består fremst av naturolje, gass, elektrisitet samt mineraler og metaller. Svensk eksport til Norg Les mer

Sjøfolk – Arbeidstakere på norske skip Les mer

Nettbasert komplementær undervisning for norske barn i utlandet Les mer

Informasjonstjeneste for mennesker og bedrifter som beveger seg på tvers av riksgrensen mellom Sverige og Norge. Les mer

Fra 19. januar 2013 er det nye regler for fornyelse av norsk førerkort. Les mer