Pass og konsulære tjenester

Nødpass utstedes bare i situasjoner der dette er helt nødvendig. Les mer

En notarialforretning innebærer å gi et dokument eller en underskrift en offentlig bekreftelse. Ambassaden kan gi forskjellig typer notarialbekreftelser avhengig av hva slags dokument det gjelder og hva som legges frem av dokumentasjon. Les mer

Vær oppmerksom på at det kan ta 7-8 uker å få et norsk personnummer. Les mer

Du har tapt ditt norske statsborgerskap dersom du har fått annet statsborgerskap etter å ha søkt om det, eller uttrykkelig har samtykket til å få statsborgerskapet, for eksempel ved å levere melding. Dette gjelder også for barn under 18 år (statsborgerloven § 23). Ambassaden oppfordrer alle foreldre som vurderer å søke annet statsborgerskap for seg selv eller sine barn om å sette seg inn i loka... Les mer

Foto: Foto: Norges Hus i Göteborg.

Norge har 11 konsulater i Sverige: 3 generalkonsulater og 8 konsulater. Les mer

Dersom du utvandret fra Norge mellom 1960 og 1975, og siden ikke har vært bostedsregistrert i Norge, bes du ta kontakt med ambassadens konsulatavdeling eller våre konsulater i Sverige, enten via epost eller på telefon. Bakgrunnen er behovet for teknisk oppdatering av Det sentrale folkeregister (DSF), som ajourføres av Skattedirektoratet. Sistnevnte har behov for å oppdatere informasjonen om... Les mer

Fra 23. februar 2016 endres konsulatavdelingens telefontider: tirsdager og torsdager kl. 13:00 – 14:00. Les mer