Pass og konsulære tjenester

Foto: Foto: Norges Hus i Göteborg.

Norge har 11 konsulater i Sverige: 3 generalkonsulater og 8 konsulater. Les mer

Du har tapt ditt norske statsborgerskap dersom du har fått annet statsborgerskap etter å ha søkt om det, eller uttrykkelig har samtykket til å få statsborgerskapet, for eksempel ved å levere melding. Dette gjelder også for barn under 18 år (statsborgerloven § 23). Ambassaden oppfordrer alle foreldre som vurderer å søke annet statsborgerskap for seg selv eller sine barn om å sette seg inn i loka... Les mer

Dersom du utvandret fra Norge mellom 1960 og 1975, og siden ikke har vært bostedsregistrert i Norge, bes du ta kontakt med ambassadens konsulatavdeling eller våre konsulater i Sverige, enten via epost eller på telefon. Bakgrunnen er behovet for teknisk oppdatering av Det sentrale folkeregister (DSF), som ajourføres av Skattedirektoratet. Sistnevnte har behov for å oppdatere informasjonen om... Les mer

Vær oppmerksom på at det kan ta 7-8 uker å få et norsk personnummer. Les mer

Ambassadens konsulatavdeling utfører blant annet følgende forretninger: Les mer

Trenger du informasjon om generelle reiseråd, Schengen, Norges utenriksstasjoner, sykdom og ulykker, tap av penger, billetter, og pass, arrestasjon eller bistand på andre måter? Les mer

Nødpass utstedes bare i situasjoner der dette er helt nødvendig. Les mer

Fra 23. februar til og med 31. mai vil konsulatavdelingen ha midlertidige telefontider: tirsdager og torsdager kl. 13:00 – 14:00. Les mer