Pass

Navn i passet må være i overensstemmelse med navn som står registrert i norsk folkeregister, samt navn registrert i svensk folkeregister. Dette vedrører alle som allerede har et norsk fødselsnummer, men som f.eks. etter utflytting fra Norge har endret navn. Les mer

Ta kontakt med ambassaden (konsulatavdelingen) eller nærmeste passkontor i Norge hvis personaliasiden i passet ditt har løsnet. Les mer

Skal du reise med Tallink Silja Line til Estland eller Latvia? Husk at du må ha med deg gyldig pass. Les mer

Ved innreise til USA kreves maskinlesbart pass. Les mer

Dersom du utvandret fra Norge mellom 1960 og 1975, og siden ikke har vært bostedsregistrert i Norge, bes du ta kontakt med ambassadens konsulatavdeling eller våre konsulater i Sverige, enten via epost eller på telefon. Bakgrunnen er behovet for teknisk oppdatering av Det sentrale folkeregister (DSF), som ajourføres av Skattedirektoratet. Sistnevnte har behov for å oppdatere informasjonen om... Les mer