Pass

TA ALLTID MED PASS PÅ REISEN Vi anbefaler at du tar med pass på alle utenlandsreiser, også på reiser innenfor Schengen-området. Kun pass er gyldig som reise- og id-dokument utstedt av norske myndigheter og bekreftelse på norsk statsborgerskap. Fly- / fergeselskaper og hoteller krever ofte pass ved innsjekking. Kontakt ditt fly- / ferge- / tog-selskap for informasjon om pass er nødvendig, også p... Les mer

Navn i passet må være i overensstemmelse med navn som står registrert i norsk folkeregister, samt navn registrert i svensk folkeregister. Dette vedrører alle som allerede har et norsk fødselsnummer, men som f.eks. etter utflytting fra Norge har endret navn. Les mer

Ta kontakt med ambassaden (konsulatavdelingen) eller nærmeste passkontor i Norge hvis personaliasiden i passet ditt har løsnet. Les mer

Nordmenn som skal reise med Tallink Silja Line til Estland eller Latvia MÅ HA MED PASS. Les mer

Ved innreise til USA kreves maskinlesbart pass. Les mer

 Dersom du utvandret fra Norge mellom 1960 og 1975, og siden ikke har vært bostedsregistrert i Norge, ber vi deg ta kontakt med ambassadens konsulatavdeling eller våre konsulater i Sverige, enten via epost eller på telefon. Bakgrunnen er at Skattedirektoratet har besluttet at personer som utvandret fra Norge fra 1960 -1975, og som senere ikke har vært bostedsregistrert i Norge, vil få... Les mer