Søke om pass for barn under 12 år - med norsk personnummer

.

Du må møte personlig for å søke om pass, på en av disse stedene:

Også barn må møte personlig for å søke om pass. Søknaden om pass kan innleveres enten på:

Det er ikke mulig å komme til konsulatavdeling ved ambassaden i Stockholm uten å ha en avtale. Avtale på konsulatavdelingen i Stockholm kan bestilles her.
Vær oppmerksom på at avtaler for pass-søknad legges ut 5-6 uker i forveien.

 
Dette må du ha med:

  • Gammelt pass
  • Barn under 4 år må ALLTID ha med 2 stk passfoto i henhold til nye kvalitetskrav (les mer her)
  • Barn under 12 år må ha med 2 stk passfoto dersom de søker fra konsulatene, i henhold til ovennevnte kvalitetskrav
  • "Personbevis til pass" på passøker fra det svenske Skatteverket, ikke mer enn 2 uker gammelt
  • Begge foreldres gyldige pass eller annen godkjent legitimasjon, f.eks. førerkort (hvis man er to om foreldremyndigheten/ vårdnaden)
  • Minst en av foreldrene med foreldreansvaret/vårdnaden skal møte sammen med barn under 18 år. Skriftlig fullmakt samt legitimasjon, helst pass, fra den forelderen som ikke møter må medbringes.
  • Passgebyr – SEK 250,-
    (på ambassaden samt ved Generalkonsulatet i Göteborg kan man, i tillegg til kontanter, betale med Visa og Mastercard. Ved konsulatene ellers betaler man gebyret med kontanter.)

 


Passets varighet

Barn 0 - 4 år:           2 år
Barn 5 - 9 år:           3 år
Barn 10-12:             5 år

 

Annen informasjon

Det tar vanligvis under 14 dager å få et pass, men garantitiden er 20 dager. Hvis det må gjøres en navneendring i forbindelse med søknaden må man beregne ca. 3 uker ekstra.

Navn i passet må være i overensstemmelse med navn registrert i norsk og svensk folkeregister, eventuell navneendring i Sverige må derfor registreres i norsk folkeregister innen pass kan ustedes, les mer her.


Bookmark and Share