Søke om pass for barn under 12 år - med norsk personnummer

Alle som skal ha norsk pass på møte personlig.

Søknad om pass kan innleveres enten på Konsulatavdelingen ved den norske ambassaden i Stockholm i Stockholm, konsulatene, andre norske ambassader eller hos politiet i Norge.


Følgende skal medbringes:

  • Gammelt pass
  • Barn under 3 år - FOTO i henhold til nye kvalitetskrav, les mer
  • OBS - på konsulatene! Barn under 12 år, to - 2 - nye foto i henhold til ovennevnte kvalitetskrav
  • "Personbevis til pass" (registerutdrag) på passøker fra det svenske skatteverket, ikke mer enn 2 uker gammelt
  • Minst en av foreldrene med foreldreansvaret/vårdnaden skal møte sammen med barn under 18 år. Skriftlig fullmakt samt legitimasjon, helst pass, fra den forelderen som ikke møter må medbringes.
  • Begge foreldres gyldige pass eller annen godkjent legitimasjon, f.eks. førerkort (hvis man er to om foreldremyndigheten/ vårdnaden)
  • Passgebyr – SEK 300,-
    (på ambassaden samt ved Generalkonsulatet i Göteborg kan man , i tillegg til kontanter, betale med Visa og Mastercard. Ved konsulatene ellers betaler man gebyret med kontanter.)


Passets varighet:
Barn 0 - 4 år:           2 år
Barn 5 - 9 år:           3 år
Barn 10-12:             5 år

Det tar vanligvis under 14 dager å få et nytt pass.

Se viktig informasjon om pass

 


Bookmark and Share