Norske konsulater i Sverige

Norge har 11 konsulater i Sverige: 3 generalkonsulater og 8 konsulater.


Honorære konsuler blir utnevnt av norske myndigheter, men er vanligvis statsborgere i vertslandet.

Konsulatene har i oppgave å ivareta norske interesser i Sverige og å stimulere til norsk-svensk samarbeid. De er derfor en viktig del av den norske utenrikstjenesten og står for en stor del av ambassadens samlede tjenesteyting overfor nordmenn og norsk næringsliv i Sverige.